Konfigurace Konf6

Typ připojeného čidla:

 • 0 - vstup není využíván, alarm si tohoto vstupu vůbec nevšímá
 • 1 - vstup reaguje na spojení se svorkou GND. Využití pro čidla, která mají v klidu rozepnutý výstupní kontakt (někdy označován NO)
 • 2 - vstup reaguje na roypojení se svorkou GND. Využití pro čidla, která mají v klidu sepnutý výstupní kontakt (někdy označován NC). V praxi je to většina čidel
 • 3 - totéž co 1. Rozdíl je pouze v tom, že poplachový stav musí trvat minimálně 300ms. Využití je pro případ, kdy je čidlo použito v zarušeném prostoru (blízkost silových kabelů, dlouhé přívody ap.).
 • 4 - totéž co 2. Rozdíl je pouze v tom, že poplachový stav musí trvat minimálně 300ms. Využití je pro případ, kdy je čidlo použito v zarušeném prostoru (blízkost silových kabelů, dlouhé přívody ap.).

Prodleva při odchodu:

 • 0 - vstup reaguje okamžitě po aktivaci alarmu
 • 1 - vstup je aktivní zhruba po 20s. Tato prodleva je nutná pro čidla, která sám naruším po aktivaci alarmu. Typicky vchodové dveře, opatřené magnetickým kontaktem, které mohu zavřít až po aktivaci alarmu

Prodleva při příchodu:

 • 0 - okamžitě po přijetí poplachové informace od některého z čidel je vytáčeno čislo Alarm1
 • 1 - vytáčení čísla Alarm1 je pozdrženo zhruba o 20s. Tato možnost se využívá pouze ojediněle.

Poslání SMS zprávy:

 • 0 - SMS zpráva o narušení se neposílá
 • 1 - SMS zpráva o narušení se posílá na telefonní číslo Alarm1 zhruba 20s po narušení. Tato doba umožňuje deaktivaci alarmu osobě, která je oprávněná do střeženého vstupu vstoupit.
 • 2 - totéž co 1, pouze SMS zpráva je zaslána na Alarm1 a Alarm2
 • 3 - totéž co 1, pouze SMS zpráva je zaslána na Alarm1, Alarm2 a Alarm3

 

Kompletní konfigurační číslo je složeno ze čtyř čtveřic, pro každý vstup je jedna čtveřice, význam jednotlivých číslic byl popsán výše.

 

Zpět na stránku Konfigurace alarmu