Konfigurace Konf7

Počet telefonních čísel, která se postupně prozvání:

 • 1 - po přijetí poplachvé informace od některého z čidel je vytočeno číslo Alarm1. Alarm toto číslo prozvání 40s, poté je spojení ukončeno. Pokud je volání přijato, lze u varianty Maxi provádět odposlech střeženého prostoru. Volání je v případě nepřijetí volání opakováno po 20s.
 • 2 - po přijetí poplachvé informace od některého z čidel je vytočeno číslo Alarm1. Alarm toto číslo prozvání 40s, poté je spojení ukončeno. Po prodlevě zhruba 5s je vytočeno číslo Alarm2, které je opět po 40s ukončeno.
 • 3 - totéž co 2. Vyzvánění se ale provádí stejným způsobem i na číslo Alarm3.

Vícenásobné volání:

 • 0 - volání na další telefonní čísla nebo opakované volání se uskuteční pouze v případě, že je volaný obsazený nebo se nehlásí. Pokud volaný hovor odmítne nebo přijme, další volání se neuskuteční.
 • 1 - volání na další telefonní čísla nebo opakované volání se uskuteční vždy.

Pozn.: tato funkce nevykazuje 100% účinnost, protože je závislá na nejen nastavení GSM sítě, ale i na použitém mobilu.

Prodleva při příchodu:

 • 0 - okamžitě po přijetí poplachové informace od některého z čidel je vytáčeno čislo Alarm1
 • 1 - vytáčení čísla Alarm1 je pozdrženo zhruba o 20s. Tato možnost se využívá pouze ojediněle.

Poslání SMS zprávy o stavu napájení:

 • 0 - SMS zpráva o stavu napájení se neposílá
 • 1 - Pokud je použit záložní zdroj, je možné sledovat stav hlavního napájení. Jestliže dojde k výpadku, je zaslána zpráva "Vypadek napajeni". Pokud se napájení obnoví, je zaslána zpráva "Obnoveno napajeni". Tyto SMS zprávy jsou neměnné a jsou zaslány na číslo Alarm1.
 • 2 - totéž co 1, pouze SMS zpráva je zaslána na Alarm1 a Alarm2
 • 3 - totéž co 1, pouze SMS zpráva je zaslána na Alarm1, Alarm2 a Alarm3

 

Zpět na stránku Konfigurace alarmu