Konfigurace Konf8

Způsob aktivace a deaktivace alarmu:

 • 0 - alarm je aktivován a deaktivován pouze připojeným tlačítkem, případně modulem dálkového ovládání.
 • 1 - alarm je aktivován a deaktivován pouze připojeným tlačítkem, případně modulem dálkového ovládání. Současně může být ovládán pomocí SMS zpráv. Text SMS musí být nadefinován (SMS5 a SMS6)

Autorizace SMS:

 • 0 - autorizace je vypnuta. Alarm může být ovládán z jakéhokoliv telefonního čísla, musí být pouze správný text poslaných SMS.
 • 1 - autorizace zapnuta. Alarm reaguje pouze na SMS, odeslané z telefonního čísla Alarm1.

Způsob potvrzení:

 • 0 - pokud poslaná SMS obsahuje správný text (a je případně poslána z Alarm1), je alarm aktivován/deaktivován. Alarm ale neposkytuje zpětnou vazbu o reakci na poslanou SMS.
 • 5 - pokud poslaná SMS obsahuje správný text (a je případně poslána z Alarm1), je alarm aktivován/deaktivován. Alarm provede zpětné volání zhruba o délce 10s. To umožňuje kontrolu, že poslaná SMS byla přijata a byla provedena příslušná akce.

Způsob zapnutí a vypnutí výstupu R1:

 • 0 - výstup je neaktivní, je trvale vypnutý, bez napětí.
 • 1 - výstup je ovládán pomoci SMS. Text SMS musí být nadefinován (SMS7 a SMS8). V případě zapnutí výstupu se na něm objeví plné napájecí napětí. Zatížitelnost výstupu je 0,5A.
 • 3 - výstup je využíván pro připojení sirény. Ta je spuštěna cca 20s po narušení střeženého prostoru a vypnuta zhruba po 30s.

Autorizace SMS:

 • 0 - autorizace je vypnuta. Výstup R1 může být ovládán z jakéhokoliv telefonního čísla, musí být pouze správný text poslaných SMS.
 • 1 - autorizace zapnuta. Výstup je ovládán pouze SMS, odeslané z telefonního čísla Alarm1.

Způsob potvrzení:

 • 0 - pokud poslaná SMS obsahuje správný text (a je případně poslána z Alarm1), je výstup R1 zapnut/vypnut. Alarm ale neposkytuje zpětnou vazbu o reakci na poslanou SMS.
 • 5 - pokud poslaná SMS obsahuje správný text (a je případně poslána z Alarm1), je výstup R1 zapnut/vypnut. Alarm provede zpětné volání zhruba o délce 10s. To umožňuje kontrolu, že poslaná SMS byla přijata a byla provedena příslušná akce.

Kdy je ovládán výstup R1:

 • 0 - výstup R1 je ovládán vždy. Nezáleží, zda je alarm aktivován nebo deaktivován
 • 1 - výstup R1 je ovládán pouze v případě, že je alarm aktivován

Způsob zapnutí a vypnutí výstupu R2:

 • 0 - výstup je neaktivní, je trvale vypnutý, bez napětí.
 • 1 - výstup je ovládán pomoci SMS. Text SMS musí být nadefinován (SMS9 a SMS0). V případě zapnutí výstupu se na něm objeví plné napájecí napětí. Zatížitelnost výstupu je 0,5A.

Autorizace SMS:

 • 0 - autorizace je vypnuta. Výstup R2 může být ovládán z jakéhokoliv telefonního čísla, musí být pouze správný text poslaných SMS.
 • 1 - autorizace zapnuta. Výstup je ovládán pouze SMS, odeslané z telefonního čísla Alarm1.

Způsob potvrzení:

 • 0 - pokud poslaná SMS obsahuje správný text (a je případně poslána z Alarm1), je výstup R2 zapnut/vypnut. Alarm ale neposkytuje zpětnou vazbu o reakci na poslanou SMS.
 • 5 - pokud poslaná SMS obsahuje správný text (a je případně poslána z Alarm1), je výstup R2 zapnut/vypnut. Alarm provede zpětné volání zhruba o délce 10s. To umožňuje kontrolu, že poslaná SMS byla přijata a byla provedena příslušná akce.

Kdy je ovládán výstup R2:

 • 0 - výstup R2 je ovládán vždy. Nezáleží, zda je alarm aktivován nebo deaktivován
 • 1 - výstup R2 je ovládán pouze v případě, že je alarm aktivován

Zpět na stránku Konfigurace alarmu